MHA Education Dept., New Town, ND
701-627-4113
701-627-4935

Hidatsa to English

PRE-RELEASE VERSION


m


maabúgshahgeN insect
MaabúgsharuxbaagaN Shoshone (snake people)
maabúgshaxiibiN earthworm
maabúgshaʔidawaaxubáaʔaruhiriN Snake Ceremony
Maabúgshha AashhiN snake creek
maabúgshidawiraʔaN firefly
máabuhgiV to be sediment
maabuʔuwiN bundle, medicine bundle
maacagíV to be generous
maacagíheV 1to be intelligent 2to be smart
Maacagíraac.PH Thank you.
maacagíriaV 1to be conceited 2to be arrogant 3to be aloof
maacágiʔagihdia1V to be a wonder 2marvel
maacáhgiN 1window 2mosquito screen
maacátiN arbor
maacawúhciV to be honest, honorable
maaccíruwaduN chokecherries
maacíaraciV to be calm, barely going
máacicgadiisheV to walk with strides
maacigúaN sugar
maacigúa arúwiriN candy
maacíwiraN 1plate 2bowl 3dish 4pan
maaciwiracuhgihdíaN platter
maaciwiraʔarugiruhsháaN cupboard
maacóogiV to be stingy